Strona główna Sport III OPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL JUDO !

III OPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL JUDO !

159

 Opole 8-9.06.2019

 Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole.

Zawody odbędą się  8-9 czerwca 2019 (sobota-niedziela) Hala Sportowa im. Jerzego Klempela  Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Gwardia” Opole ul. Kowalska 2 45-590 Opole 3.

Biuro zawodów:

 Kierownik Biura:  Paulina Dawczak tel. 691 836 557 Hala Sportowa im. Jerzego Klempela  Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Gwardia” Opole ul. Kowalska 2 45-590 Opole 4. Adres korespondencyjny: Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole ul. Kowalska 2 45-590 Opole e-mail: paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com           

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są  do dnia 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 22:00  na adres mailowy paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com.  Ostateczny termin wycofania zgłoszonego uczestnika z rozgrywek z przyczyn losowych to 5 czerwca 2019 r. (środa) do godziny 22:00.

 Kategorie U10, U12 i U14:

Trenerzy w zgłoszeniu podają poziom zaawansowania uczestnika  wg wzoru: 0 – początkujący (staż treningowy <12 mies, max. 6 kyu) 1 – średniozaawansowany 2 – zaawansowany (dobry)

 Obowiązuje limit uczestników. Listy ze zgłoszeniami, które wpłyną do organizatora po przekroczeniu limitu zostaną odesłane z informacją, że został przekroczony limit. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Wiek uczestników to roczniki:    2010 i młodsi (U10), 2008 – 2009  (U12) – dzieci młodsze, 2006 – 2007 (U14) – dzieci starsze, 2004 – 2005 (U16) – młodzicy  oraz zawodnicy z niepełnosprawnościami (open). Formy rywalizacji: 2010 i młodsi: walki sędziowane w ne-waza. Max. 5 uczestników w kategorii. Zakaz stosowania technik kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń). Efektywny czas walki 2’; brak dogrywki (GS); Hantei.

2008 – 2006:  max. 10 zawodników w kategorii. Dla liczby zawodników: 610 drabinka z podwójnym repasażem (każdy przegrany walczy w repasażach); dla 2-5 zawodników rywalizacja w grupach („każdy z każdym”). Efektywny czas walki 2’; brak dogrywki (GS); Hantei. Zakaz stosowania technik kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń), rzutów z kolan oraz koshiguruma z uchwytem za samą głowę. 

2004 – 2005:  system rozgrywania walk:  2 uczestników – do 2 wygranych walk,  3-5 uczestników – „każdy z każdym”,  6-8 uczestników – „system brukselski”  pow. 8 uczestników – „system francuski” Efektywny czas walki 3’; GS 1’; Hantei.

 Zawodnicy z niepełnosprawnościami:  zgodnie z aktualnymi przepisami walki grup osób z niepełnosprawnościami.

Weryfikacja i losowanie 2006 i młodsi oraz osoby z niepełnosprawnościami: W dniu zawodów nie ma oficjalnej wagi dla uczestników. Weryfikacja i losowanie odbędzie się w dniu 6.06.2019 r.  na podstawie wagi podanej w zgłoszeniu.

UWAGA! Przeprowadzona będzie wyrywkowa kontrola wagi zawodników – w przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika.

 2004-2005 (U16) – młodzicy: Weryfikacja i losowanie w dniu 6.06.2019 r. na podstawie wagi podanej w zgłoszeniu. Oficjalna waga w dniu zawodów (sobota 8.06.2019) w godzinach 9:00 – 10:00.  W przypadku przekroczenia limitu wagowego uczestnik zostanie rozlosowany w innej, prawidłowej kategorii wagowej. 10. Kategorie wagowe 2006 i młodsi oraz osoby z niepełnosprawnościami: Kategorie wagowe ustalane w dniu losowania na podstawie przesłanych zgłoszeń. 2004-2005 (U16) – młodzicy:  M: 42/46/50/55/60/66/73/81/90/+90  K: 36/40/44/48/52/57/63/70/+70  11. Nagrody i wyróżnienia 2006 i młodsi oraz osoby z niepełnosprawnościami: Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal i dyplom.

 2004-2005 (U16) – młodzicy: Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych – pamiątkowy medal i dyplom. 12. Program festiwalu 8.06.2019 – sobota 9:00 – 10:00   weryfikacja zgłoszeń (wszystkie kategorie) oraz oficjalna waga                            dla U16 10:15 – 10:30  rozgrzewka  10:30 uroczyste otwarcie zawodów 11:00 rozpoczęcie sportowej rywalizacji, wg harmonogramu: Osoby z niepełnosprawnościami 11:00 U10, U12 i U14 11:15 U16 Po zakończeniu walk w kat. U10

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu walk danej kategorii.

9.06.2019 – niedziela 11:00 – 13:00 Trening z Mistrzem. Wydarzenie poprowadzi japoński trener – Gen Yonenaga.  Techniki judo, a na koniec treningu wspólne randori.   W Festiwalu uczestniczyć mogą kluby zrzeszone w Okręgowym Związku Judo w Opolu oraz zaproszeni goście.  Walki zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania walk. Obowiązują judogi w kolorze białym lub niebieskim. Pierwsza wyczytana osoba – białe judogi, druga osoba – niebieskie judogi lub białe z czerwoną przepaską.

 Uczestnicy muszą posiadać: • Aktualne badania sportowo-lekarskie – wymóg niezbędny dla U16. • Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika w zawodach (w razie braku badań lekarskich) – dotyczy tylko U10, U12, U14 i osób z niepełnosprawnościami, • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na zgłaszających Klubach.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.  

Mat. TS „Gwardia” Opole

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o