Strona główna Społeczeństwo Opole zdaje egzamin edukacyjny !

Opole zdaje egzamin edukacyjny !

53

W całej Polsce trwa alarm związany z naborem do szkół młodzieży, która ukończyła gimnazja i szkoły podstawowe.  Brakuje miejsc  w szkołach. Młodzież ma problemy z wyborem szkół swoich marzeń. Na szkolnych korytarzach przy tzw. ścianach płaczu ( miejsce wywieszania list osób przyjętych do I klas) rozgrywają się dantejskie sceny. Nawet świadectwo z czerwonym paskiem nie gwarantuje dostania się do wybranej szkoły. Tak jest w całej Polsce, ale w Opolu sytuacja zdaje się być opanowana.

 Takie wnioski można wyciągnąć  z informacji prasowej Urzędu Miasta Opola. Jednym słowem, dzięki tytanicznej pracy urzędników miejskich i prezydenta Wiśniewskiego,  uniknęliśmy zamieszania w oświacie.

Informacja dot. planowanego naboru ( Urząd Miasta Opola )

Na rok szkolny 2019/20 planuje się utworzenie łącznie 135 oddziałów kl. I, w tym:

 • 64 oddziały – dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu;
 • 71 oddziałów – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Planowana liczba miejsc w oddziałach klas I łącznie wynosi 4.045, w tym:

 • 1.926 miejsc – dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu;
 • 2.119 miejsc – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.
 •  

Średnia liczba uczniów w oddziale – 29,96

Dla porównania w bieżącym roku szkolnym utworzono 82 oddziały klasy I, w których kształci się łącznie 2.022 uczniów – średnia liczba uczniów w oddziale – 24,65.

W roku szkolnym 2019/20w szkołach (dla młodzieży) łącznie byłoby 336 oddziałów wszystkich klas. Planowana o 53 większa liczby oddziałów kl. I w stosunku do obecnego roku szkolnego, nie spowoduje dwuzmianowości w szkołach (optymalna liczba oddziałów wynosi ok. 351 oddziałów).

W liceach ogólnokształcących planuje się utworzenie 63 oddziałów kl. I (o 27 więcej),
w tym:

 • 30 oddziałów dla absolwentów gimnazjów – 906 miejsc;
 • 33 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych – 994 miejsca.

Łączna w liceach – 1.900 miejsc.

W technikach planuje się utworzenie 45 oddziałów kl. I (o 12 więcej), w tym:

 • 22 oddziały dla absolwentów gimnazjów – 672 miejsca;
 • 23 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych – 702 miejsca.

Łącznie w technikach – 1.374 miejsc.

W branżowych szkołach I stopnia planuje się utworzenie 24 oddziałów kl. I (o 14 więcej), w tym:

 • 11 oddziałów dla absolwentów gimnazjów – 324 miejsca;
 • 13 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych – 375 miejsc.

Łącznie w branżowych szkołach I stopnia – 699 miejsc.

W szkołach artystycznych planuje się utworzenie łącznie 3 oddziałów kl. I, w tym:

 • 1 oddział dla absolwentów gimnazjów w Publicznym Liceum Plastycznym,
 • 2 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych w Publicznym Liceum Sztuk Plastycznych (powstanie z przekształcenia liceum plastycznego).

Szkoły artystyczne nie uczestniczą w elektronicznym naborze.

Stan po symulacji przydziału w systemie elektronicznym w dniu 9 lipca 2019 r.

 • Łączna liczba miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych – 3911 miejsc (przed zmianami w liczbie miejsc, w trakcie symulacji dokonywano zmian w liczbie miejsc ze względu na preferencje uczniów).
 • Ostateczna liczba zakwalifikowanych do szkół (po psp i pg) – 3821 osób.
 • Liczba kandydatów nieprzydzielonych do szkół – 236 osób (w całym systemie).
 • Liczba wolnych miejsc w szkołach w Opolu – 257 miejsc.
 • Liczba zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących – 1811 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w liceach – 113 miejsc.
 • Liczba zakwalifikowanych do techników – 1474 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w technikach – 31 miejsc.
 • Liczba zakwalifikowanych do szkół branżowych – 537 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w szkołach branżowych – 113 miejsc.
 • 11 lipca br. – szkoły przedstawiają listy kandydatów.
 • Do 15 lipca br. – kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły.
 • 16 lipca br. – szkoły przedstawiają listy przyjętych.
 • Po 16 lipca – nieprzyjęci mogą starać się o przyjęcie na wolne miejsca.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o