Strona główna Społeczeństwo Rekrutacja do szkół w Opolu, zakończona pomyślnie !

Rekrutacja do szkół w Opolu, zakończona pomyślnie !

66

Urząd Miasta Opola opublikował informację na temat naboru do szkół. Jak wcześniej informowaliśmy, Opole  należy do przodujących miast w Polsce, które poradziły sobie z tzw. reformą oświaty i zamieszaniem podczas naboru do szkół ponadpodstawowych.

Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ( UM Opole)

W związku z planowanym na rok szkolny 2019/20 naborem podwójnego rocznika, Miasto Opole podjęło działania, aby zapewnić miejsca w szkołach dla jak największej liczby kandydatów. Długofalowe działania obejmowały:

 • Utworzenie  od 2017/2018 dwóch liceów ogólnokształcących (PLOVIII i PLOIX),
 • Zwiększenie liczby oddziałów kl. I w trzech zespołach szkół, w których funkcjonowały gimnazja,
 • Racjonalne planowanie przez szkoły naboru w dwóch poprzednich latach – w konsultacji
  z organem prowadzącym,
 • Zaplanowanie większej o 53 liczby oddziałów we wszystkich szkołach.

Na rok szkolny 2019/20 zaplanowano utworzenie 135 oddziałów kl. I, w tym:

 • 64 oddziały – dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu;
 • 71 oddziałów – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Planowana liczba miejsc w oddziałach klas I łącznie wynosiła 4.045, w tym:

 • 1.926 miejsc – dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu;
 • 2.119 miejsc – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

W liceach ogólnokształcących zaplanowano utworzenie 63 oddziałów kl. I (o 27 więcej), w tym:

 • 30 oddziałów dla absolwentów gimnazjów – 906 miejsc;
 • 33 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych – 994 miejsca.

Łączna w liceach – 1.900 miejsc.

W technikach zaplanowano utworzenie 45 oddziałów kl. I (o 12 więcej), w tym:

 • 22 oddziały dla absolwentów gimnazjów – 672 miejsca;
 • 23 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych – 702 miejsca.

Łącznie w technikach – 1.374 miejsc.

W branżowych szkołach I stopnia zaplanowano utworzenie 24 oddziałów kl. I (o 14 więcej), w tym:

 • 11 oddziałów dla absolwentów gimnazjów – 324 miejsca;
 • 13 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych – 375 miejsc.

Łącznie w branżowych szkołach I stopnia – 699 miejsc.

Szkoły artystyczne i specjalne nie uczestniczą w elektronicznym naborze. Stąd w systemie było 131 oddziałów.

Stan po symulacji przydziału w systemie elektronicznym w dniu 9 lipca 2019 r.

 • Łączna liczba miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych – 3911 miejsc (przed zmianami w ilości miejsc).
 • Łączna liczba miejsc po zmianach – 4061 miejsc
 • Zwiększenie liczby oddziałów o 4 dodatkowe – 135 oddziałów (LO,T i BS)
 • Ostateczna liczba zakwalifikowanych do szkół w Opolu (po psp i pg) – 3806 osób.
 • Liczba kandydatów nieprzydzielonych do szkół – 255 osób (w całym systemie woj. opolskiego).
 • Liczba wolnych miejsc w szkołach w Opolu – 242 miejsca (bez rezerwacji).
 • Liczba zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących – 1794 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w liceach – 100 miejsc.
 • Liczba zakwalifikowanych do techników – 1475 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w technikach – 29 miejsc.
 • Liczba zakwalifikowanych do szkół branżowych – 537 kandydatów.
 • Liczba wolnych miejsc w szkołach branżowych – 113 miejsc.

Podsumowując, należy stwierdzić, że procent kandydatów zakwalifikowanych do szkół w Opolu jest zbliżony do rekrutacji z poprzednich lat szkolnych. Procent kandydatów, którzy w rekrutacji podstawowej nie znaleźli miejsca w szkołach wynosi aktualnie 5,38%. Szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami: licea – 100 miejsc, technika – 29 miejsc, szkoły branżowe – 113 miejsc. Nabór uzupełniający rozpocznie się 16 lipca 2019 r.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o