Strona główna Społeczeństwo 13 października zadecydujemy o swojej przyszłości. Każdy głos jest na wagę złota....

13 października zadecydujemy o swojej przyszłości. Każdy głos jest na wagę złota. Idź do wyborów i zagłosuj na swoich wybrańców! Poradnik wyborczy

278

Za kilka dni zadecydujemy kto będzie rządził Polską. W kraju demokratycznym, a takim jest Polska, decyzję podejmujemy przez wybory. Dla naszej przyszłości i dla każdego z nas osobno, ważnym będzie, kto przez najbliższe cztery lata będzie rządził Polską. Dlatego bardzo ważnym  jest akt wyborczy. 13.pażdziernika każdy obywatel Polski powinien poświęcić czas , aby oddać swój głos. Nie oddając głosu, tracimy  możliwość decydowania o swojej przyszłości.

 13 października zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Odpowiadając na liczne pytania naszych czytelników przedstawiamy instrukcję wyborczą, która została opracowana  na podstawie informacji uzyskanych od Państwowej Komisji Wyborczej .

Pamiętać musimy , że każda komisja wyborcza będzie dysponowała uaktualnionym spisem wyborców. Na tym spisie należy złożyć swój podpis. Po dokonaniu tej formalności otrzymamy dwie karty do głosowania – jedną z listą kandydatów do Senatu, drugą z listą kandydatów do Sejmu.

Ważnym jest, aby zapamiętać, że w wyborach do Sejmu głosować możemy tylko na jedną listę określającą partię lub komitet wyborczy. Nasz głos będzie ważny gdy z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z wybranej listy postawimy znak “x”.

W województwie opolskim (okręg wyborczy nr 21) kandyduje 138 osób, ale do Sejmu dostanie się tylko 12 posłów.

Troszeczkę inaczej  wygląda sytuacja  z głosowaniem na kandydatów do Senatu.

Opolszczyzna może mieć trzech senatorów. Pierwszego wybiorą mieszkańcy okręgu wyborczego nr 51, obejmującego powiaty brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski i prudnicki. Powiat opolski i miasto Opole obejmuje okręg wyborczy nr 52. Trzecim okręgiem jest okręg nr 53, obejmujący powiaty głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki.

Przy wybranym kandydacie stawiamy znak x. Można głosować tylko na jednego kandydata. Gdy postawimy znak x przy większej ilości kandydatów, nasz głos będzie uznany za nieważny. Gdy nie postawimy żadnego znaku, głos też będzie nieważny.

Jeżeli któryś z wyborców przez pomyłkę odda głos na innego kandydata, nie będzie miał możliwości zmiany decyzji.

Kto może głosować? Prawo do głosowania ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. W wyborach mogą wziąć udział także osoby mieszkające za granicami kraju, przebywające w zakładach karnych, aresztach śledczych, szpitalach, sanatoriach czy domach pomocy społecznej. Wtedy dana placówka wpisuje osobę do spisu wyborców utworzonego w danej placówce.

W przypadku osób przebywających za granicą lub poza miejscem zamieszkania potrzebne będzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument wydawany jest przez urząd gminy lub konsulat na wniosek wyborcy. Może go złożyć najpóźniej w drugim dniu przed wyborami w formie pisemnej, elektronicznej bądź telefaksem w urzędzie gminy, w którym będzie się ujętym w spisie wyborców.

Ściśle określone są rygory obowiązujące podczas głosowania. Urna musi być zaplombowana, a każda karta do głosowania musi być opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. W lokalu wyborczym zabroniona jest agitacja. Oprócz komisji może w nim przebywać mąż zaufania określonej opcji politycznej.

                                                                     Janusz Spiegel

 ( Korzystałem ze strony –  www.pkw.gov.pl )

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o