Strona główna Społeczeństwo Nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

294

Trwa walka z pandemią koronawirusa. Jednak życie społeczne, gospodarcze toczy się w spowolnionym , ale jednak swoim tokiem. Przykładem tego mogą być zmiany, jakie zaszły w kierownictwie drugiej co do wielkości Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obejmującej cały dawny ZWM , część dzielnicy Malinka oraz dzielnicy Kolonia Gosławicka.

W dniu 23.marca na zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Jaroch. Przepracował on w Spółdzielni 32 lata. Pracę podjął w roku 1977 bezpośrednio po studiach na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego pracownika do prezesa.

Nowym prezesem, którego wybrała Rada Nadzorcza, został dotychczasowy z-ca prezesa Jarocha ds. technicznych Arkadiusz Kowara. Powołanie nowego prezesa nastąpiło zgodnie ze statutem Spółdzielni.

Arkadiusz Kowara pracuje w Spółdzielni od marca 2011 roku i został powołany wówczas na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w wyniku konkursu.

W ocenie Rady Nadzorczej Arkadiusz Kowara posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe do sprawowania stanowiska prezesa zarządu Spółdzielni i dlatego też został wybrany.  W okresie swojej dotychczasowej pracy sprawdził się na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu udowadniając, że posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi skutecznie wykorzystać w praktyce dla coraz lepszego funkcjonowania Spółdzielni. Powierzone zadania realizował z wyjątkowym zaangażowaniem i najwyższą starannością. Jego doświadczenie i zaangażowanie w pracę z pewnością przełoży się na dalszy rozwój Spółdzielni – obecnie kondycja Spółdzielni Mieszkaniowej jest bardzo dobra, co jest efektem dobrej pracy Zarządu  i podległego mu zespołu pracowników.

Arkadiusz Kowara ma 57 lat, jest inżynierem budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania oraz projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ukończył również studia podyplomowe i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

Jak mówi informuje przewodnicząca Rady Nadzorczej Magdalena Hubalek – Oko, w wielu firmach przeprowadza się rekrutacje na wakatowe stanowiska poprzez rekrutację wewnętrzną, z grona osób znanych i sprawdzonych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, nabytym doświadczeniem zasługują na uznanie. W opinii Rady Nadzorczej Arkadiusz Kowara spełniał wszystkie wymagania jakie Rada Nadzorcza stawiała kandydatowi na wakujące stanowisko prezesa.

Obecnie ogłoszony jest konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych ( wakat po Arkadiuszu Kowarze). Zakończyła się pierwsza próba wyłonienia odpowiedniego kandydata.   Po otrzymaniu i przeanalizowaniu ofert  oraz  przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada nie dokonała wyboru i postanowiła ogłosić kolejny konkurs na w/w stanowisko. Doświadczenia z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego utwierdziły nas          w przekonaniu – mówi Magdalena Hubalek – Oko, że wybór znanego i sprawdzonego człowieka jakim jest Arkadiusz Kowara na stanowisko Prezesa naszej Spółdzielni był dobrą decyzją.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podkreśliła , że swoją decyzją  Rada Nadzorcza zapewniła  utrzymanie właściwych kierunków rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

                                                                                  Janusz Spiegel

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o